הרשמה – הכנס השנתי של האגודה הישראלית להיפנוזה 2020

חבר אגודה הינו מי ששילם דמי חבר לשנת 2020
אם הינך חבר האגודה אנא רשום את מספר הקבלה של תשלום החברות לשנת 2020
למעוניינים בלינה ללילה אחד, נא ליצור קשר טלפוני. אדם בחודר זוגי = יחד עם משתתף נוסף בחדר.
** יומיים נחשבים מיום ה’ בצהריים עד יום ו’ בערב או מיום ו’ בבוקר ועד תום הכנס.
*** יום אחד נחשב מיום ה’ בצהרים עד צהרי יום ו’ או מצהרי יום ו’ עד תום הכנס.

לחברי אגודה 60 ש"ח, לא לחברי אגודה 80 ש"ח
בתוספת 100 ש"ח